Aanleveren gegevens ISSO 51 - woningen en woongebouwen - bij vragen bel 06 2192 6253
Legplan

Mochten bepaalde waarden of gegevens niet bekend zijn dan worden hiervoor gemiddelde waarden aangenomen.

Lever een tekening aan in een dwg of dxf formaat via devloerverwarmer@gmail.com. Mocht deze niet in uw bezit zijn dan kan een pdf worden omgezet naar een dwg of de pdf wordt als onderlegger gebruikt. Een jpg (of een ander pixelformaat) kan ook als onderlegger worden gebruikt.

Aanvoertemperatuur water [°C]  
Type dekvloer (zandcementvloer, gietvloer, anders ...)  
Dikte dekvloer [cm]  
Slangdiameter [mm]  

Vloeropbouw vloerverwarming

 

Ruimtebenaming hartafstand slang [cm] T ruimte* [°C] Type afwerkvloer
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

* Vul T ruimte alleen in als deze afwijkt van onderstaande waarden

ruimtetemperaturen isso 51

Geef positie van de verdeler(s) indien deze niet op tekening staat aangegeven:  
Hoeveel groepen kunnen er maximaal op één verdeler?  

  Aanvoer- en retourleidingen altijd door deuren
  Altijd kortste weg voor aanvoer- en retourleidingen (sparingen door muren)
  De kortste weg voor aanvoer-en retourleidingen maar waar mogelijk door deuren

Worden er randzones toegepast?  
Zo ja, waar?  

  Legpatroon in slakkenhuis
  Legpatroon in meander

  Er wordt geen vloerkoeling toegepast
  Er wordt vloerkoeling toegepast

Opmerkingen